Portfolio

Partner of Promotion / Daj im Przyszłość / Plakat

Jest to strona wykonana w trakcie współpracy z firmą Partner of Promotion na potrzeby akcji "Daj im przyszłość - Warszawskie rodzinne domy dziecka". Strona jest adresowana do studentów i absolwentów kierunków plastycznych oraz do osób posiadających zdolności plastyczne. Strona ma być źródłem informacji o konkursie, czasie trwania jak również miejscem, gdzie zostaną zaprezentowane zwycięskie prace.
 
Galeria: