Portfolio

Partner of Promotion / CEEPR-net

Projekt został stworzony na potrzeby sieci firm Public Relations w Europie Środkowo-Wschodniej - zainicjowanej i koordynowanej przez Partner of Promotion, a w swoim głównym założeniu ma stać się centralnym punktem konktaktu świata z agencjami zrzeszonymi. Strona została wykonana w ramach współpracy z firmą Partner of Promotion.
 
Galeria: