FAQ
Chcę założyć duży portal, czy system WebCMS posiada wsparcie dla mechanizmów cache?

tak, strona posiada wbudowany mechanizm CACHE, pozwala na określenie domyślnych czasów przechowywania wygenerowanych stron, jak również indywidualnego wskazania innych czasów utrzymania dla stron o mniejszej częstotliwości aktualizacji jak również wskazania stron któych cache ma nie dotyczyć.

 
 
Co to jest domena internetowa?

domena internetowa jest to wirtualny adres w sieci, który zazwyczaj wykupuje się na określony czas (minimum 1 rok) najczęściej u operatora hostingowego/domenowego, który musi wskazywać miejsce na serwerze hostingowym gdzie będzie zamieszczona strona internetowa - można to porównać do "Adresu np. zamieszkania" przypisanego przez odpowiedni Urząd do odpowiedniej działki ziemi w planie przestrzennym.

 
 
Co to jest hosting?

jest to usługa zapewniająca fizyczne miejsce na serwerze operatora hostingowego, którą najczęściej wykupuje się na określony czas (np . 1 rok) i cyklicznie odnawia, a skąd strona jest dostępna 24h/dobę i na żądanie jest przesyłana i wyświetlana w przeglądarce użytkownika - można to porównać do działki ziemi, której później odpowiedni urząd przypisuje adres i numer domu (odpowiednik domeny)

 
 
Czy autoryzacja użytkownika systemu WebCMS i użytkownika strony to ten sam system autoryzacji?

nie, ze względów bezpieczeństwa systemy autoryzacji użytkownika autoryzowanego strony oraz systemu cms są to różne mechanizmy autoryzujące oraz różne zestawy danych autoryzujących

 
 
Czy możliwa jest dodatkowa instalacja WebCMS?

tak, system WebCMS w każdej wersji poza oczywistą wersją publiczną strony umożliwia wykonanie tak zwanej instalacji testowej lub rozwojowej, ale ta wersja musi spełaniać pewne normy:

  • MUSI znajdować się w tej samej domenie np. strona główna znajduje się pod adresem http://www.example.com, to wersja testowa musi znaleźć się pod adresem http://test.www.example.com
  • strona testowa MUSI zostać poddana zabezpieczeniu katalogu poprzez wymóg wprowadzenia loginu i hasła minumum na poziomie AUTH i pliku .htaccess (uwaga system WebCMS korzysta z plików .htaccess, tak więc dane autoryzacyjne muszą zostać dodane do plików systemu WebCMS
  • może być konieczne wygenerowanie dodatkowego klucza licencji (usługa bezpłatna w ramach licencji ogólnej strony publicznej) - Licencje są generowane dokładnie dla danej domeny, a nie dla jej wildcarda.

 

 
 
Czy można przenieść licencję WebCMS na innego licencjobiorcę?

W sytuacji sprzedaży przedsiębiorstwa licencja przechodzi na nowego właściciela, jednak do pełnego poprawnego działania konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu aktualizacji danych (po przesłaniu stosownego wniosku na adres info@webmastersi.com.pl ) i wygenerowaniu nowego kodu aktywacyjnego.

W tym samym czasie może być aktywna tylko jedna licencja.

 
 
Czy można zmienić domenę strony www obsługiwanej przez system WebCMS?

tak, jednak wymagany jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu zmiany domeny licencjonowanej. Tym samym poprzednia domena zostanie deaktywowana, na rzecz nowej. Domena musi być własnością tego samego abonenta (weryfikacja poprzez przez whois.org lub odpowiedni organ nadzorujący domeny właściwe dla danej końcówki)

 
 
Czy system WebCMS mechanizm historii zmian i przywracania?

tak, większość głównych mechanizmów obsługi strony posiada niezależny wobec głównego backupu mechanizm zapisywania wersji (do 40 ostatnich zapisów), a w razie potrzeby można przywrócić stan danego rekordu. Należy nadmienić, że historia zapisów - ze względu na możliwe duże rozmiary danych - nie dotyczy dodanych plików galerii i plików do pobrania dodanych do danego rekordu. Przywórcenie dotyczy wyłącznie danych z bazy danych.

Dodatkowych mechanizmem zabezpieczającym jest możliwość skonfigurowania codziennej kopii bezpieczeństwa załej bazy danych (w przypadku, gdy operator hostingowy nie wspiera takiej usługi), a kopia bazy codziennie może być dostarczana na wskazany adres e-mail (do 30 MB/archiwum zip).

 
 
Czy system WebCMS może jednocześnie obsłużyć więcej niż jedną wersję językową?

tak, system WebCMS pozwala na jednoczesną obsługę dowolnej liczby wersji językowych, a każda z nich może zawierać różne menu oraz różną ilość pozostałych informacji. Dodanie dodatkowej wersji językowej wiąże się z uzyskaniem nowego klucza licencyjnego.

 
 
Czy system WebCMS może jednocześnie obsłużyć wiele wersji językowych?

tak, system WebCMS umożliwia wsparcie dla dowolnej liczby wersji językowej, a dzięki zapisowi danych w systemie UTF możliwe jest jednolite wsparcie dla większości języków na świecie. Wersje językowe są od siebie całkowicie niezależne, ale wymienne. Dane mogą być kopiowane i przenoszone pomiędzy wersjami, a menu każdej wersji językowej może zawierać różne informacje. Dodanie dodatkowej wersji językowej wiąże się z uzyskaniem nowego klucza licencyjnego.

 
 
Czy system WebCMS może jednocześnie obsłużyć wiele wersji widoku strony np. dla komputerów pc i smartfonów?

tak, system WebCMS posiada wsparcie dla wersji podstawowej strony internetowej oraz alternatywnych widoków np. smartfonów i tabletów. System za pośrednictwem ustawień umożlwia swobodną możliwość przypisywania widoków w zależności od wykrytego systemu czy przeglądarki. Jest też możliwość uruchamiania dodatkowych aplikacji niezależnych wobec aplikacji domyślnej strony i widoków.

 
 
Czy system WebCMS posiada mechanizm detekcji nieautoryzowanego użycia?

tak, informacje o użyciu są na bieżąco zbierane i analizowane, a właściciel praw autorskich w przypadku naruszenia otrzymuje pełne szczegółowe informacje nt. potencjalnego naruszenia i podejmuje stosowne kroki finansowo-prawne

 
 
Czy system WebCMS posiada mechanizm dystrybucji newslettera?

tak, jest to moduł dodatkowy, umożlwia przygotowanie listy wysyłkowej podzielonej na grupy w tym grupy wykluczone (tzw. czarne listy), przygotowanie szablonu wiadomości mailingowej, określenie grup docelowych jak i grup wykluczonych dla mailingu, dystrybucję mailingu, statystykę wyświetlania oraz mechanizm cykliczny do przesłania maila dodatkowego po kliknięciu linku potwierdzającego z poprzedniego maila - tworzenie przesłąnia zapytania o pozwolenie na przesłąnie dodatkowych informacji i automatyczne przesłanie po akceptacji odbiorcy wskazanej treści powiązanej. Przesyłane wiadomości są kodowane systemem UTF8 i mogą zawierać załączniki.

 
 
Czy system WebCMS posiada mechanizm eksportu danych?

tak, system WebCMS umożlwia eksport pojedyńczych rekordów, całej wersji językowej lub wszystkich danych do formatu CSV lub formatu schowka importu do Excel. Umożliwa określenie kodowania, znaków separatora kolum, jak i końca wiersza.

 
 
Czy system WebCMS posiada mechanizm importu danych?

tak, system WebCMS umożlwia import rekordów do wskazanej wersji językowej z formatu CSV lub formatu schowka Excel. Umożliwa określenie kodowania źródłowego, znaków separatora kolum, jak i końca wiersza.

 
 
Czy system WebCMS posiada mechanizm przenoszenia i kopiowania danych pomiędzy działami?

tak, system WebCMS umożliwia kopiowanie i przenoszenie danych w ramach danego modułu i pomiędzy wersjami językowymi. Posiada również mechanizm importu i eksportu danych (np. z XLS, CSV, schowka), który umożliwia wstawianie danych do wybranego modułu po odpowiednim przyporządkowaniu kolumn źródłowych do kolumn danych.

 
 
Czy system WebCMS posiada obsługę mechanizmu CRON?

tak, system obsługuje mechanizm cron, uruchamiany jest w zależności od konfiguracji z lub bez wymaganego hasła autoryzującego dla danej usługi, wykonuje osobne działania bezpośrednio dla danej usługi jak również inny zestaw instrukcji dla wywołania ogólnej obsługi cron

 
 
Czy system WebCMS posiada system automatycznego backupu?

tak, system posiada wbudowane mechanizmy wykonywania cyklicznych kopii bezpieczeństwa, a ich inicjacja odbywa się za pośrednictwem autoryzowanych cyklicznych wywołań ze strony cron

 
 
Czy system WebCMS posiada wbudowany mechanizm reklamowy i jakiego typu reklamy obsługuje?

tak, jest to moduł dodatkowy, system WebCMS posiada wbudowanych wewnętrzny mechanizm umożliwający wyświetlanie reklam w formacie swf oraz alternatywnych jpg, png, gif. Umożliwa osadzanie reklam standardowych takich jak: toplayer, background, billboard, double i triple billboard, banner, double banner, box, skyscraper, inner banner, text oraz reklam z Google AdSense. Reklamy poza Google AdSense mają dostęp do statystyki wyświetleń i klikalności w oparciu o mechanizm wykluczania robotów sieciowych.

 
 
Czy system WebCMS posiada wsparcie dla pracy wielostanowiskowej?

tak, system w trakcie edycji rekordów jasno i czytelnie informuje pozostałych użytkowników o blokadzie danego rekordu, a standardowa blokada rekordu trwa 30 minut, bez przedłużenia tej blokady jest automatycznie zdejmowana po czasie blokady.

 
 
Czy system WebCMS posiada wsparcie dla SSL?

tak, połączenie za pośrednictwem SSL jest możliwe jeżeli tylko serwer posiada wsparcie dla protokołu SSL wraz z zainstalowanym stosownym certyfikatem oraz w trakcie instalacji systemu WebCMS (konfiguracja wstępna) usługa połączenia SSL została oznaczona jako dostępna

 
 
Czy system WebCMS powiadamia administratora o zaistniałych problemach i błędach?

tak, system posiada wbudowany mechanizm powiadamiania osób oznaczonych jako Administrator o sytuacjach związanych z wystąpieniem błędów, do poprawnego działania wymaga poprawnie skonfigurowanego mechanizmu cron oraz systemu wysyłania e-maili (np. bramka SMTP)

 
 
Czy system WebCMS umożliwia utworzenie działów widocznych tylko dla autoryzowanych użytkowników?

tak, jest możliwość utworzenia w Mapie strony działów, które zostana wyświetlone dopiero po autoryzacji użytkownika o odpowienim wymaganym poziomie uprawnień/przynależności do grupy uprawnień.

 
 
Czy system WebCMS umożliwia utworzenie sekcji tylko dla autoryzowanych użytkowników?

tak, sytem umożliwia utworzenie sekcji dostępnej dla autoryzowanych użytkowników, jest też możliwość określenia minimanlego wymaganego poziomu uprawnień dostępu do danego działu, wszelkie działy zależne wobec działu chronionego dziedziczą wymagania poziomu dostępu do zasobów

 
 
Czy w systemie WebCMS mogę utworzyć formularz rejestracji, zamówienia lub kontaktu?

tak, system WebCMS posiada moduł "Formularze", za pomocą którego można przygotować prawie dowolny układ pól, możliwego wyboru: pojedyńczego, wielokrotnego, listę, pole tekstowe małe, duże, pole e-mail oraz określić wymagalność wypełnienia pól przez użytkownika. System umożliwia skonfigurowanie różnych komunikatów potwierdzających przesłanie formularza, jak również wskazanie innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danego formularza niż osób posiadających dostęp do danego modułu (funkcjonalności systemu WebCMS). Formularze mogą być zabezpieczone testem na wypełnienie przez człowieka, do tego jest wykorzystywany mechaniz Google reCaptcha.

 
 
Jaki jest domyślny czas ważności CACHE

jeżeli nie zostało to zmienione w konfiguracji systemu dostępnej przez panel WebCMS i dana strona w Mapie strony jest oznaczona jako używająca Domyślnej wartości CACHE, to wynosi on 15 minut. Po tym czasie zadana strona zostanie wygenerowana ponownie.

 
 
Jakie są konsekwencje wykrycia nieautoryzowanego użycia systemu WebCMS?

konsekwencją wykrycia jest wystawienie dodatkowej karnej faktury wynoszącej 3-krotność naruszonej licencji, na podstawie licencji żródłowej, która 1/ źródłowej strony skąd została zdublowana; lub 2/ określonego wariantu wykorzystanych modułów

 
 
W jaki sposób mogę wyświetlić wersję mobilną strony opartej na systemie WebCMS?

Aby wyświetlić wersję mobilną strony wystarczy skorzystać z mechanizmu skrótu i w pasku adresu po adresie strony np. "http://www.example.com" przejść na adres "http://www.example.com/mobile/". Uwaga! Ważny jest końcowy "/", dzięki któemu system rozpozna, że chodzi o wersję mobilną a nie o wersję językową. W przypadku strony z wieloma wersjiam językowymi należy zwrot skrótu "mobile" poprzedzić kluczem wersji językowej np. "http://www.example.com/pl/mobile/".